Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

İlave Derece Ne Zaman Geçerli Olmaya Başlayacak?

2015 Ağustos ayından yapılan toplu sözleşme ile birçok memurlukta değişik kazanımlar elde edilmişti. Milli Eğitim bakımından bu kazanımlar, nöbet ücreti, %6 ek zam ve ilave derece zammı gibi ayrıntılar ile belirmişti. Bu hakların yürürlüğe girme zamanının 2016 Ocak ayı olması kararlaştırılmıştı. Bu gibi haklar zaten o yılı takip eden yılın ilk ayından yapıldığını hepimiz biliyoruz. İlave derece verilmesi metni sözleşmede yer almıştı.

Sözleşmede yer alan bu madde ile 2005 yılından sonra göreve başlayan memura ek bir derece verilmesi gündeme gelmiş ve 2015 Ağustos ayında karara bağlanmıştı.

“(1) Bu Toplu Sözleşme, 1/1/2016-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanır.
(2) Bu Toplu Sözleşmenin uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilgisine göre Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir
.” ve “İlave derece verilmesi” başlıklı 28 inci maddesinde “(1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.” hükümleri yer almaktadır.

Bu sözleşmenin ilave derece ile belirtilen maddelerinde sözleşme maddeleri aynen bu şekilde geçmektedir. Peki, ilave derece ne zaman verilmeye başlanacak ? İlave dereceler 15.01.2016 tarihinde görevinin başında olanları kapsayacağı için ocak ayı içerisinde bu ilave derecelerin yansımayıp, ocak ayını takip eden ay olan şubat 15.02.2016 tarihinde işleme girecektir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir