Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

Jestlerin Hafıza Eğitimindeki Yeri Nedir?

Jestlerin Hafıza Eğitimindeki Yeri

Hafızanın öğrenmede büyük payı olduğu bilinen bir gerçektir. Kısa süreli hafızadan ziyade, kişinin bilgilerini uzun süreli hafızasına yükleyebilmesi, gerçek öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamakta, dolayısıyla aynı bilgilerin defterlerden, kitaplardan tekrar tekrar okunmasına araştırılmasına gerek kalmamaktadır. Uzun süreli hafızaya yüklenen bilgiler aynı zamanda kişinin tüm bilgilerini birleştirebilmesini, günlük hayatında, sınavlarında ve birçok alanda etkili olarak kullanabilmesini de sağlamaktadır. Jestlerin hafıza eğitimindeki yeri ise uzun süreli hafızaya yapılan katkılar konusunda büyük bir paya sahiptir.jest

Jestler Özgüvensizlik Belirtisi midir?

Jestler hakkında yanlış bilinenler arasında, kişilerin konuşurken jestlerini sıkça kullanmasının bir özgüven eksikliği ya da bilgi yetersizliği olduğu konusu yer almaktadır. Bir konu hakkında kişinin bilgisi eksik ise, bilgi eksikliğinin açığını kapatmak adına, el kol hareketlerini kullandığı, olayı daha gerçekçi bir hale getirmeye çalıştığı, jestler hakkında yanlış bilinen savlar arasında yer almaktadır. Özgüven eksiliğinin de jestler ile kapatılmaya çalışıldığı konusu psikologlar tarafından yoğun biçimde incelenen konular arasında yer almaktadır. Ancak yapılan araştırmalara göre, jetlerin tam aksine öğrenmede, hafızayı eğitmede önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmıştır.

Jestler Gelişi Güzel hareketlerden İbaret Değil

Chicago Üniversitesi Psikoloji Profesörü Susan Goldin-Meadow tarafından bir grup öğrenci üzerinde yapılan araştırmada, jestlerin gelişigüzel el kol hareketleri olmadığı, öğrenmeyi, hatırlamayı ve dolayısıyla da uzun süreli hafızayı gelişmekonusunda etkili olduğu belirtilmiştir. Olaylar üzerinde akıl ve mantık yürütebilmeye yardımcı olan jestler sadece sözel kavramlar üzerinde değil sayısal kavramların hatırlanması konusunda da etkili olmaktadır.

Jestlerin Öğrenmeye Etkisi Hakkında Bir Deney

Araştırmada, yaşları 9-10 arasında olan bir grup öğrenci bir deneye tabi tutulmuştur. Deneye öğrencilere, bir matematik problemi, öğretmeleri tarafından sözlü olarak ve jestler eşliğinde anlatılmıştır. Daha sonra öğrenciler gelişigüzel bir şekilde 3 gruba ayrılmış, ilk gruptan aynı matematik problemini, sadece sözlü olarak, ikinci gruptaki öğrencilerden sadece jestleri ile üçüncü gruptaki öğrencilerden ise, problemi hem jestlerini hem de sözlü anlatımları kullanarak çözmeleri istenmiştir. Sonuçlara göre, sadece sözlü olarak yapılan anlatımlarda başarı oranı %33lerde kalırken, jestlerin kullanıldığı diğer anlatımlarda başarı oranı %90lara ulaşmıştır. Bu da jestlerin hafıza üzerindeki etkisinin belirgin bir yere sahip olduğunun göstergesi olmuştur.

Jestlerini Kullanan İnsanlar Daha mı Zeki?

Yapılan bir diğer araştırmada ise farklı akışkan zekalara sahip olan öğrenciler üzerinde bir deney yapılmıştır. Aynı sosyo-ekonomik düzeye sahip olan kişiler arasından seçilen öğrencilerden aynı süre içinde bir geometri problemini çözmeleri istenmiştir. Sonuçlar incelendiğinde ise,  sözlü anlatımlarında jestlerini daha fazla kullanan öğrencilerin geometri problemini daha başarılı bir şekilde çözdükleri anlaşılmıştır. Yapılan bu deneyden alınan sonuçlar, jestleri kullanmanın akışkan zeka üzerindeki etkisi hakkında önemli bir sorunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Jestlerini kullanan insanlar daha yüksek akışkan zekaya sahip midir sorusu hakkında net bir cevap verebilmek henüz erken olsa da jestlerin zeka ve hafıza üzerinde belirgin bir etkisinin olduğu yapılan ilk deneyde net bir şekilde kanıtlanmıştır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir