Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

MEB; Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları (Aralık-2015)

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı       : 10903426/841.99-E.440290                                                                                               13/01/2016

Konu      : Mal, Hizmet ve Yapım Harcamaları

                                                                                    BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Kamu İhale Kurumu Genel Tebliğine göre, Bakanlığımız 2015 Mali Yılı Bütçesine mal, hizmet ve yapım işi için tahsis edilen ödenekler ile bu ödeneklerden yapılan harcamaların toplamları ve oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

31 Aralık 2015 tarihine kadar yapılan harcamaların toplamları ile harcama oranlarının, Bakanlığımız internet sayfasında 21.01.2010 tarihli ve 27469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Tebliği gereğince aşağıdaki tablonun yayımlanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                                      Veysel ERDEL

                                                                                                                                       Başkan

4734 SAYILI KANUNUN 62. MADDESİNİN ( I ) BENDİNİN UYGULANMASINA
İLİŞKİN  TABLO

Ödenek Türü Bütçe İle Tahsis Edilen Ödenek Miktarı 31 Aralık 2015 Tarihine Kadar Harcanan Ödenek Miktarı (TL) Yapılan Harcamaların Bütçeye Tahsis Edilen
Ödeneğe Oranı (%)
Mal alımları

 2.267.016.600,-

224.207.942,-

 9.89,-

Hizmet alımları      

4.369.783.500,-

286.386.652,-

6.55,-

Yapım işleri(Küçük Onarımlar)          

3.784.588.500,-

120.823.641,-

3.19,-

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir