Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

MEB Sınavı Kaldırdı

Yönetici görevlendirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik 06/10/2015 tarihli ve 29494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştu.

27/01/2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile söz konusu yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Yapılan değişikliklerle;
– Eğitim kurumu müdürü olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan yeterli sayıda aday bulunamaması hâlinde, aranan hizmet sürelerinin ihtiyaç karşılanana kadar birer yıl düşürülmesi yönünde,
– Eğitim kurumlarında ders yılının sonu itibarıyla dört yıllık görev süresini dolduran müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görev sürelerinin, eğitim kurumu müdürünün inhası, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile dört yıl daha uzatılması yönünde,
– Müdürlükte dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür olarak görevlendirilme isteğinde bulunanların bu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, değerlendirmeye esas puanlarına sekiz puan daha ilave edilmesi yönünde yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Kaynak : eğitim-bir-sen

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir