Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

Milli Eğitim Bakanlığından Öğle Tatilinde Nöbet Sorunu İçin Cevap Var!

Milli Eğitim Bakanlığı’na tam gün eğitim-öğretim yapan ilkokul ve ortaokullarda nöbetçi öğretmenlere öğle tatilinde temel ihtiyaçlarını karşılaması için dinlenme hakkı tanımayan  26.07.2014 gün ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Nöbet görevi” başlıklı 44.maddesinin 8.fıkrasının değiştirilmesini istemiyle yazılı başvurumuz olmuştu. Başvurumuzun dayanağı anılan yönetmelik hükmünün Anayasa, 657 sayılı ve iç hukuk hükmündeki uluslararası sözleşmelere aykırı olmasıydı. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bu başvurumuza 11.12.2017 gün ve 21264336 sayılı yazıyla cevap vermiştir. Anılan cevap yazısında söz konusu yönetmelik maddesinin 10.fıkrası uyarınca nöbetçi öğretmenlerin öğle tatilindeki temel ihtiyaçlarını nasıl karşılanacağı konusunun Öğretmenler Kurulunda görüşülerek okul yönetiminin hazırlayacağı nöbet talimatnamesinde yer alabileceği belirtilmektedir. Bu yaklaşım kısa vadede okul yönetimlerine sorunun nasıl çözüleceği konusunda bir çerçeve sunmakta ve öğretmenlerin insani ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım uyarınca okul yönetimlerince hazırlanacak nöbet talimatnamesinde öğle tatilinde nöbetçi öğretmenlerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak maddelere yer verilmesi gerekecektir. Ancak söz konusu yaklaşım olumlu olmakla birlikte geçici bir çözümdür, çünkü sorumluluk sonuçta okul yönetimlerine atılmakta, sorun onların insiyatifine bırakılmaktadır. Oysa anılan yönetmelik hükmünde öğle tatilinde nöbetçi öğretmenlere dinlenme vb. temel ihtiyaçlarını karşılaması için olanak sağlayacak bir değişiklikle sorun kalıcı biçimde çözülebilirdi. Bu nedenle sorunun kalıcı çözümü için hukuksal ve sendikal çabalarımız sürecektir.

Kaynak : eğitimsen

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir