Okullar kapandıktan sonraki iki hafta boyunca öğretmenler mesleki eğitim çalışmalarına devam etmektedirler. Bunun karşılığında da hafta da 15 saat ek ders almaktadırlar. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı iki haftanın