Bilindiği üzere, MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 24.05.2017 tarihli duyuruda; “Danıştay İkinci Dairesinin 24/05/2016 tarihli ve Esas No:2016/1149 sayılı kararında; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve