SORULAR • Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ülkemizde birçok yer işgal edilmiştir. Bu işgallerden sonra hangi cepheler açılmış ve bu cephelerde kimlerle savaşılmıştır? Harita üzerinde gösteriniz. • Aşağıdaki tabloda