Aşağıdaki açıklamadan aday öğretmenlerin yapacağı iş ve işlemleri görebilirsiniz.