Konuşurken veya düşüncelerimizi yazıyla ifade ederken destekleyici ve açıklayıcı ifadeler kullanırız. Bunlar ; örneğin, örnek olarak, özellikle, açıkçası, açıklamak gerekirse, yani, başka bir deyişle, başka bir ifadeyle… vb.