Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

7.sınıf Türkçe 1.dönem 2.yazılısı 2015-2016

2015/2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI MECİT ÇELİK İMAM HATİP ORTAOKULU
7.SINIFLAR SINIFI TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
Adı-Soyadı : Tarih:
Numarası : Notu:

1-) Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde “miktar zarfı” başka bir zarfı nitelemiştir?(5 p)
A) Şimdi çok sıcak bir çaya hayır demem.
B) Bir hafta öncesine kadar hayli koşuşturdum.
C) Çok az uyumuştum işlerden dolayı.
D) Ödevinizin tamamını bitirmelisiniz.

2-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?(5 p)
A) Niçin gelmediğini sana söyledi mi?
B) Yarın Adapazarı’na nasıl gideceğiz?
C) Bu kadar eşyayı kime aldın?
D) Nereye gideceğini biliyor musun?
3-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zarf (belirteç) kullanılmıştır? (5 P)
A) Dersi dün dinlemiyordu, derste sürekli konuşuyordu.
B) Sizleri, bu konuda da uyarmıştım galiba.
C) Gördüklerini bize bir bir anlatmaya başladı.
D) İstanbul’a giderken Bolu dağından geçmiştik.

4-) Aşağıdakilerden hangisi iş(kılış) fiilidir? (5 p)

A) Kesmek B) Oturmak
C) Büyümek D) Ağlamak

5-) Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin konusu farklıdır?(5)
A) Yalnız taş duvar olmaz. B) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
C) Nerede hareket, orada bereket. D) Tek kanatla kuş uçmaz.

6-) Otuz beş yaşında, uzun boylu, iki yüz kilo ağırlığında, kumral, üç dişi eksik, üst çenede bir azı dişi dolgulu, alt sol dişi altın kaplama, çizgili kahverengi elbiseli, saçları oldukça dökülmüş, ablak çehreli, kahverengi gözlü, “Fil Hamdi” adında biriydi.
Yukarıdaki paragrafta anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? (5)
A)Açıklayıcı anlatım B) Betimleyici anlatım C) Tartışmacı anlatım D) Öyküleyici anlatım

Ortaoyunu yüzyıllar süren bir gelenektir. Seyircinin zevkleri değişse de seyirlik halk oyunları geleneğinin güçlü çizgileri günümüz modern tiyatrosunda kendisini hissettirmektedir. Toplumumuzun mizah anlayışını, birçok renkliliği ve çeşitliliği ile yansıtan ortaoyunu, eleştirel bir misyon da yüklenerek yıllarca kendi insanını eğlendirirken, aynı zamanda toplumun aksayan yönlerine de ayna tutmuştur.
7-)Yukarıdaki parçada ortaoyunu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? (5P)
A) Toplumun aksayan yönlerini düzelttiğine
B) Geçmişinin çok önceye dayandığına
C) Günümüz tiyatrosunu etkilediğine
D)Toplumun mizah anlayışını yansıttığına
Paraya ihtiyacı olan bir işçiye günlük ücretini verip bir kuyuyu açtırabilirsiniz. Bu işi gayreti ölçüsünde yapar. Bir müddet sonra aynı işçiye yine günlük ücretini vererek kuyuyu doldurmasını söylerseniz onu da yapar.Aynı adamdan kuyuyu tekrar açmasını isteyecek olursanız biraz canının sıkıldığını fark edersiniz. Ne çare ki para almak için bu işe katlanacaktır. Fakat kuyuyu açtıktan sonra tekrar doldurmasını söylerseniz o muhtaç adam bütün ihtiyacına rağmen bu işi bırakır.Karnını doyurmak, çoluk çocuğunu geçindirmek pahasına da olsa bu amaçsız işe devam etmeyecektir.
8-)Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir? ( 5 puan )
A) İnsanlar yetenekleri ölçüsünde iş yaparlar.
B) Bireyler kendi düşünceleri doğrultusunda
çalışırlar.
C) İnsanlar yaptıkları işlerin bir maksadı olsun
isterler.
D) Bireyler aynı işi tekrarlamaktan hoşlanmazlar

9-)Aşağıdaki cümlelerde düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır? Yan taraftaki boşluklara yazınız. (15 P.)
(Sayısal verilerden faydalanma, tanık gösterme, benzetme, karşılaştırma, örneklendirme)

*Bu yıl yapılan kutlamalar geçen yılkinden daha fazla beğenildi. ……………………………………………………
*Sabahın o rahatlatıcı serinliğinde, yüzü güneş gibi parlıyordu. ……………………………………………………..
*İnsanlar için hayatta vazgeçilmez şeyler vardır. Din, bunlardan biridir…………………………………………..
*TV izleme oranı maalesef %90’lara kadar varmıştır, ülkemizde. …………………………………………………..
*İnsanlar ikiyüzlü olmamalıdır. Mevlana: ”Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol.” diyerek nasıl yaşanması gerektiğini anlatmaya çalışmıştır.
………………………………………

Aşağıdaki cümlelerdeki çekimli fiileri bulup kip ve şahıs eklerini örnekteki gibi gösteriniz. (10 p)
Gitmişken onu da görelim. gör-e-lim (gör-fiili ,istek kipi,1.çoğul şahıs)
Onlara gitmek istemiyorum. ….. . ………………………………………….
Bana doğruyu söylemelisin. ……………………………………………..
Sen eve erken git! …………………………………………………
Sabah hazırlıklara başlarız. ……………………………………………….

Terliyken soğuk su içerseniz hasta olursunuz.
11. Aşağıdaki cümleleri inceleyerek doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (5 p)
( ) “Tatlı bir akşam vakti görüştük onunla.” cümlesinde “tatlı” kelimesi sıfat olarak kullanılmıştır.
( ) “Bulutların kekik koktuğu yolda” cümlesinde kokuya ait bir ayrıntı vardır.
( ) “Kırmızı eldivenler sana çok yakışmış.” cümlesi nesnel yargı bildirir.
( ) Yarınını bilme imakansızdır. ” cümlesindeki ”yarınını”sözcüğü zaman zarfıdır.
( ) “Biz de aşağıya ineceğiz” cümlesinde ”aşağıya”sözcüğü isimdir.
.
13) Aşağıdaki tabloda zaman ve anlam kayması olan cümleler verilmiştir. Bu fiillerin biçim olarak ve anlam olarak hangi kiplere karşılık geldiklerini yazınız. (20 p)
Cümleler Zarf Olan Sözcük Zarfın Türü
Önümüzdeki hafta tiyatroya gidiyoruz.
Cumhuriyet, nasıl ilan edildi?
Otobüs, hızla geçti burdan.
Ödevin bitmeden dışarı çıkmayacaksın.
Epey koştuk arkadaşımla.

15) Aşağıdaki cümlelerdeki yargıların başına, öznel yargı ise “Ö”, nesnel yargı ise “N” yazınız. (10 p)
( ) Türkçede cümlenin sonuna nokta konur ve noktadan sonra gelen kelimenin ilk harfi büyük yazılır.
( ) Türkiye’nin en güzel şehri Uşak’tır.
( ) Konuşurken çok içten, etkileyici ve samimi konuşurdu.
( ) Ege Bölgesi Türkiye’nin batısındadır.
( ) Yazar bu yazısında çok yalın, sade ve samimi bir dil kullanmış.
Sevgül AKUTAY

İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir