Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

Açık Lise ve Ortaokul Sınavları Görevleri Öğretmen Ücretleri Ne Kadar?

Millİ Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevde bulunan öğretmenler için hafta sonu ücretleri bilindiği üzere 5 ek ders üzerinden yapılan hesap ile ödenmekteydi. 2015 Ağustos  ayında yapılan toplu sözleşme maddelerinde geçen bir konu ise hafta sonu yapılan sınavlar için ödenen ücretlerin miktarları idi. Bu ücretler önceden ek ders üzerinden ödeniyordu, yeni düzenleme ile birlikte artık ek ders karşılığı değil, sözleşme maddesinde yazan hükümler ile birlikte ödenecek.

Bu ödemelerin ek ders üzerinden değil de , madde uyarınca ödenmesine ocak ayı yapılacak ilk sınavlar ile birlikte geçilmesi gerekiyor. Yani ocak ayı içerisinde yapılacak hafta sonu sınavlarda bu maddeler uygulanacak.

Madde aynen şu şekilde:

“Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri Madde 18- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav ücreti ödenir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.”

Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre ise

Unvan Gösterge Miktar (Brüt) Maaş katsayısı X Gösterge

Bina sınav sorumlusuna 3000 264 TL

Bina sınav sorumlusu yardımcısına 2000 176 TL

Bina yöneticisine 2000 176 TL

Bina yönetici yardımcısına 1800 158 TL

Salon başkanına 1800 158 TL

Gözetmene 1600 141 TL

Yedek gözetmene 1400 123 TL

Yardımcı engelli gözetmene 2200 194 TL

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir