Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

Hafta Sınav Ücreti Ne Zaman Artacak?

Bilindiği üzere, merkezi sınavlarda gözetmen ve salon başkanı olarak görev alan kesim genellikle akademisyen ve öğretmenlerden oluşuyor. Bu sınavlarda genellikle gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı gibi görevleri uyguluyorlar. Bu uygulama esasları ile gerçekten ağır ve yorucu bir iş olarak bilinen sorumluluk da öğretmenlerimizin belinde bir yük olarak beliriyor.

2015 Ağustos ayı sözleşmesinde alınan kararlardan biri de hafta sonu sınav görevi alan öğretmenler için olmuştu. Bu karar ile birlikte öğretmenlerin hafta sonu aldıkları sınav gözetmenliği görevleri için ücret iyileştirilmesi öngörülüyordu.

Şu şekilde :

Madde 18- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beşinci fıkrasında sayılan sınavlardan hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara göre sınav ücreti ödenir. Ücreti döner sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye bütçesinden karşılanır.

Madde 3- (1) Bu Toplu Sözleşme, 1/1/2016-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanır.
Bu madde’den de anlaşılacağı üzere, ek ders saati üzerinden bir ücret arttırımı söz konusu. Bu ücretin 122 tl  ile 132 tl arası bir ücret olacağı konuşuluyor.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir