Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

Milli Savunma Bakanlığı Sürekli İşçi Alım İlanı (15 Ekim – 25 Ekim)

TASNİF DIŞI                                                                         T.C.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BAKIM ONARIM VE İSTİHKAM KOMUTANLIĞI

ALTINOVA / YALOVA

Aşağıda belirtilen iş yerine DAİMİ STATÜSÜNDE NORMAL İŞÇİ alınacaktır.

 

Sır a No

 

 

Talebi Alan İl

Müdürlüğü

 

Kamu Kuruluşunun Adı

Meslek

Adı ve

Meslek

Kodu

 

İş Gücü Sayısı

 

Eğitim Durumu

ile Eğitim Bölümüne Ait Alan ve Dallar

 

 

 

Statü

 

Aranan Diğer Nitelikler

 

1

 

Yalova İş Kurumu

İl Müdürlüğü

Dz.K.K.’ lığı Altınova

Bakım

Onarım ve İstihkâm Komutanlığı

 

İnşaatçı (Duvarcı, Sıvacı, Betoncu Dâhil)

 

 

 

3.112.02

 

Diğer İnşaat Teknisyenl eri

 

1

 

Mesleki Eğitim veren Liselerin,

 

*   Betonarme Demirciliği- Kalıpçılığı,

*   Duvarcılık,

*   Sıvacılık,

*   İnşaat (Üst Yapı),

*   Yapı Teknolojileri,

*   Yapı Duvarcılığı,

*   Sıva Badana ve

Boyacılık,

*   Yapı Taşçılığı

*   İnşaat,

*   Yapı,

*   Yapı İşleri,

*   Yapıcılık,

 

*   İnşaat Teknolojileri,

 

(Sadece aşağıda belirtilen

alt dallar müracaat edebilir.)

 

·               Betonarme Demir, Kalıp ve Çatıcılık,

·                Duvarcılık,

·                Yapı Yüzey

Kaplamacılığı,

·                Yapı Dekorasyonculuğu,

·                Yapı Yalıtımcısı,

bölümü mezunu olmak.

 

Normal

 

Aşağıda belirtilmiştir

 

2

 

Yalova İş Kurumu

İl

Müdürlüğü

Dz.K.K.’ lığı Altınova

Bakım

Onarım ve İstihkâm Komutanlığı

 

Marangoz 7115,12

 

1

 

Mesleki Eğitim veren Liselerin,

 

*   Ağaç İşleri,

*   Mobilya İmalatı,

*   Mobilya ve Dekorasyon,

*   Ahşap Doğrama İmalatı,

*   Ahşap İskele İmalatı,

*   Mobilya Döşeme İmalatı,

*   Ahşap Üst Yüzey İşlemleri,

*   Ahşap Tekne ve Yat İnşa,

*   Ahşap Doğrama

*   Ağaç Teknolojisi,

 

bölümü mezunu olmak.

 

Normal

 

Aşağıda belirtilmiştir

– 2 –

Aranan Diğer Nitelikler :

 1. 09 Ağustos 2009 tarihli ve 27314 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 4 ncü ve 5 nci maddeleri gereğince;
 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 1. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 1. Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve özel kanunlarında yer alan şartları taşımak,

ç. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

 1. Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması,
 1. Sağlık durumunun çalıştırılacağı meslek koluna uygun olduğuna dair sınavın yapıldığı ilde bulunan tam teşekküllü hastaneden Sağlık Kurulu Raporu almış olmak,
 1. Askerlik görevini yapmış olmak veya yapmış sayılmak yada tecilli bulunmak,
 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

ğ. Kamu Kurum Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 nci maddesine istinaden, öncelik hakkına sahip olan işçi adaylarının hak sahibi olup olmadıklarını ispatlayan belgelerini yanında bulundurması,

getirmesi şarttır. 2. İLANA;

 1. Diploma (Suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla iş yerince tasdik edilerek işleme alınacaktır. Diplomasını kaybetmiş olan adayların mezun oldukları okuldan alacakları belgede, mezun oldukları bölümün de yazılmış olması aranacaktır.)
 1. Sınava gireceği mesleğe ilişkin mesleki eğitim belgesi (Suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla iş yerince tasdik edilerek işleme alınacaktır.)
 1. 2014 yılı Orta Öğretim Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS–94) 60 ve üzerinde not alan adaylar,
 1. KPSS’de (2014) aldığı notu gösteren (Lise düzeyinde – KPSS–94) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)’ nca verilen sınav sonuç belgesi.

ç. İlgi (b) Yönetmeliğin 5 nci maddesine göre işe göndermede öncelikli olanlardan, öncelik hakkına sahip olup olmadıklarının tespiti maksadıyla bahse konu maddede sayılan belgeler. (Suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla iş yerince tasdik edilerek işleme alınacaktır.)

– 3 –

ç. KPSS’de (2014) aldığı notu gösteren (Lise düzeyinde – KPSS–94) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)’ nca verilen sınav sonuç belgesi.

 1. Askerlik durumunu gösteren belgeler,
 1. Kamu Kurum Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 nci maddesine göre işe göndermede öncelikli olanlardan, öncelik hakkına sahip olup olmadıklarının tespiti maksadıyla bahse konu maddede sayılan belgeler. (Suretleri, asılları adaylarca ibraz edilmesi kaydıyla iş yerince tasdik edilerek işleme alınacaktır.)
 • Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, askerî hastanelerce kendilerine verilen sağlık raporu ve terörle  mücadelede  yaralandığını belgeleyen komutanlık yazısıyla; terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarı nedeniyle takdire layık görülenler ise asgarî tugay komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgarî Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle durumlarını belgelendirir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler, durumlarını daha önce çalıştıkları Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alacakları belge ile ispatlamak / belgelendirmek zorundadır.

Merkezi sınav kapsamında müracaat eden adaylar içerisinden, en yüksek puan alan adaydan başlayarak açık iş gücü sayısının 3 (Üç) katını geçmeyecek şekilde nihai onaylı liste oluşturularak, işçi talebinde bulunan Altınova Bakım Onarım ve İstihkâm Komutanlığına bildirilecektir.

Merkezi sınavdan muaf olan ve öncelik hakkına sahip olarak başvuran işçi adaylarından, talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle açık iş gücü sayısının 3 (Üç) katını geçmeyecek şekilde nihai onaylı liste oluşturularak işçi talebinde bulunan Altınova Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığına bildirilecektir.

İşyerine isimleri bildirilen işçi adaylarına, sözlü (uygulamalı) sınav yeri ve zamanı işçi talebinde bulunan Altınova Bakım Onarım ve İstihkâm Komutanlığı tarafından adreslerine taahhütlü posta yolu ile yazılı olarak bildirilecektir.

Yukarıda sayılan hususların işyerimizce incelenmesi neticesinde, sınavı kazanan adaylardan başarı sırasına göre, talep sayısı kadar tüm şartları eksiksiz yerine getiren adaylar işe başlatılır. İşyerimizce yapılacak sınavları kazanmış olsalar bile yukarıdaki şartları taşımayan adaylar işe başlatılmaz ve başlatılmaları için herhangi bir hak iddia edemezler.

(e – İMZALI)

Ömür Zafer POLAT Deniz İstihkâm Yarbay

Altınova Bakım Onarım ve İstihkâm Komutanı

İLETİŞİM                                         :

Altınova Bakım Onarım ve İstihkâm Komutanlığı – Altınova / YALOVA Tel: 0 226 4628310   /  Dahili: 1266 – 1256 – 1257

– 4 –

İlanın PDF Formatı için TIKLAYINIZ

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir