Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

2015 Aralık Engelli Öğretmen Alımı Duyurusu

ARALIK 2015 ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI DUYURUSU

Engelli öğretmen alımı, 2014 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına katılan adaylar arasından EKPSS puanı üstünlüğüne göre ve 150 kontenjana olmak üzere, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacaktır.

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanında;

  • Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
  • Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına uygun olmak,
  • Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik  Formasyon

Programı/Pedagojik  Formasyon  Eğitimi  Sertifika  Programından  birini  başarıyla  tamamlamış olmak,

  • Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
  • 2014 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılmış olmak, 6- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza

almamış olmak,

  • Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini

doldurmuş olmak,

  • Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,

özel şartları aranacaktır.

Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr  veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 7-11 Aralık 2015 tarihleri arasında yapacak; başvuru formunun çıktısını, istenen belgelerle birlikte il millî eğitim müdürlüklerine onaylattıracaktır.

Başvuruda  adaylardan,  lisans  diploması  veya  geçici  mezuniyet  belgesi,  pedagojik

formasyon ve 2014 yılı EKPSS sonuç belgesi ile engelli sağlık kurulu raporu istenecek; ayrıca, hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları alınacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecek; ancak ataması yapılanlar, göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi

ibraz edecektir.

Geçerli başvuru sahibi adaylar EKPSS puanı üstünlüğüne göre sıralanacak; atamalar, Bakanlığın  belirleyeceği  tarihte  adayların  tercih  etmiş  oldukları  illere  ilan  edilen  kontenjan

sınırlılığında EKPSS puanı üstünlüğüne göre yapılacak; ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri valiliklerce belirlenecektir.

İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir