Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

4.sınıf Fen Bilimleri 1.dönem 2.sınav ve cevapları 2015-2016

A. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.
( Kazanım: Kuvvet 2.1- Mıknatıs 2.2, 2.3) ( Puan: )

( ) 1. Kuvvetin etkisi kalkınca her cisim eski haline döner.

( ) 2. Kuvvet, hareket hâlindeki cisimlere etki etmez.

( ) 3. Uygulanan kuvvet yeterliyse cisimler hareket eder.

( ) 4. Demir tozu-kum karışımını mıknatısla ayırabiliriz.

( ) 5. Bir mıknatıs, çok sayıda parçaya bölünse bile kutuplarını kaybetmez.

B. Aşağıdaki sözcüklerden uygun olanını noktalı yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız.
( Kazanım: Kuvvet 2.1- Mıknatıs 2.1, 2.2, 2.3 ) ( Puan: )

durur yapay temas kutbu

iter esnek pusula çekme
1. Mıknatıslar cisimlere ………………………………… gerektirmeyen kuvvet uygular.

2. Mıknatısların aynı kutupları birbirini ………………………………………. .

3. Mıknatısın kullanıldığı aletlerin başında ………………………………. gelir.

4. Çantasından kitabını çıkaran öğrenci ………………………………. kuvveti uygular.

5. Hareket hâlindeki cisme hareketine ters yönde kuvvet uygulanırsa cisim yavaşlar veya …………………. .

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. Kazanım: Kuvvet 2.1- Mıknatıs 2.1, 2.2, 2.3 )
( Puan: 30 )

1. Aşağıdakilerin hangisinde yön değiştirme hareketi yoktur?
A) Karşıdan gelen topu raketle karşılama. B) Kalecinin, atılan şutu kornere çelmesi.
C) Arabanın sokağa sapması. D) Rüzgârın, pervaneyi hareket ettirmesi.

2. Kuvvet ile ilgili aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır?
A) Cisimleri hareket ettirebilir. B) Cisimlerin şekli üzerinde bir etkisi yoktur.
C) Cisimlerin yönünü değiştirebilir. D) Hareketli bir cismi durdurmak için, hareketin tersi yönünde
kuvvet uygulanması gerekir.

3. I. İnen uçak.
II. Duraktan hareket eden otobüs.
III. Yere düşen taş.
Yukarıdaki hareket çeşitlerinin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
A) Hızlanan, yavaşlayan, hızlanan B) Yavaşlayan, yavaşlayan, yavaşlayan
C) Yavaşlayan, hızlanan, hızlanan D) Sallanan, dönen, duran

4. Aşağıda verilen maddelerden hangisini mıknatıs çekmez?
A) tahta B) toplu iğne C) ataş D) çivi

5.
I. N S S N

II. S N S N

Yukarıdaki mıknatısların birbirlerine etkisi hangi seçenekteki gibi olur?
I. II.
A) İter İter

B) Çeker İter

C) Çeker Çeker

D) İter Çeker

D. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. ( Kazanım: Kuvvet 2.1 – Mıknatıs 2.1, 2.2, 2.3 ) ( Puan: 20 )

1. Kuvvetin, cisimlerin hareketine etkileri nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Mıknatıslar hangi maddeleri çeker?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Mıknatısın kutuplarının adları nelerdir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Mıknatısların kullanıldığı yerlere örnekler veriniz.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Başarılar dilerim.

İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir