Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

7.sınıf Türkçe 1.dönem 2.yazılısı 2015 2016

7 / B SINIFI TÜRKÇE YAZILISI
2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
FATİH ORTAOKULU 7 / A-B SINIFLARI TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI

SOYADI :
SINIFI :
NUMARASI :

AYAKKABININ TEKİ
Bir bilge bir gün tam trene biniyordu ki ayakkabısının biri ayağından çıktı ve yere düştü. Aşağıya inip alması imkânsızdı. Çünkü tren çoktan harekete geçmişti. Yanındaki arkadaşları ne yapacağını merak ediyorlardı.
O gayet sakin bir biçimde, diğer ayağındaki ayakkabıyı çıkardı ve az önce düşürdüğü ayakkabıya yakın bir yere fırlattı.
Talebelerinden birisi dayanamayıp sordu: “Neden böyle yaptınız?” Gülümseyen bilgenin cevabı gayet basit ama hakikat yüklüydü:
… (Metin 2.soruya göre tamamlanacaktır.)
SORULAR
1.SORU (10 puan)
Aşağıdaki boşlukları metne göre doldurunuz.
OLAY:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
YER:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ZAMAN:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KİŞİLER:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.SORU (10 puan)
Metnin sonuna bilgenin ağzından öyle bir cevap cümlesi yazın ki bilgenin yardımsever bir kişi olduğu anlamı çıksın.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.SORU (5 puan)
Yukarıdaki metne göre aşağıdaki karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı bir cümle oluşturunuz.

Kusursuz başkasına insan yararı insandır dokunan
1 2 3 4 5 6
……………………………………………………………………………………………………

4.SORU (5 puan)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Hayat iki ileri bir geri sürüp gidiyor.
B) İster gel ister gelme, benim için fark etmez.
C) Hiçbir zaman arkadaşlarıma düşman olamam.
D) Bu kadar saat ne akşamları ne de gündüzleri çalışılabilir.

5.Soru (5 puan)
Tozunla, toprağınla, yoksul kağnılarınla
Yılın altı ayında yağıp duran karınla
Ve soğuk sularınla, serin rüzgârlarınla
Gözümde tütüyorsun can şehir.
Yavuz Bülent Bâkiler
Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Umut B) Sevgi
C) Yaşama sevinci D) Özlem
……………………………………………………………………………………….
6.Soru (5 puan)
Yandaki metnin ilk paragrafında hangi cümle kendisinden önceki cümlenin gerekçesi durumundadır?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7.SORU ( 6 puan)

Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan kelimeleri bularak altını çiziniz. Kelimenin doğru şeklini cümlenin yanındaki yay ayraç içine yazınız. 5 p
•Gösteri için herkez toplanmıştı. (…………………………………………………………………..)
• Onunla bir çok ortak noktamız var. (…………………………………………………………………..)
• Evdeki herşeyi yenilemiş.
(……………………………………………………………………….)
• Bir kaç gün sonra onu görmeye gideceğiz.
(………………………………………)
• Bu gün bize arkadaşlarım gelecek.

(………………………………………………………………..)

8.SORU ( 4 puan)

Numaralı sözcüklerden aynı kavram alanına giren sözcükleri eşleştirelim ve bir sözcük dışta kalsın.
………………………………………………………………………………………
9.Soru (5 puan)

Narin elleriyle küçük elmaları bir bir

Kutu içine alınan fiille ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şimdiki zaman eki almıştır.
B) 3.Tekil şahıs eki ile çekimlenmiştir.
C) Anlam özelliğine göre durum fiilidir.
D) Zaman anlamı taşımaktadır.
*** Aşağıdaki 10,11 ve 12.soruları verilen metne göre cevaplandırınız.

A- Bir balcı dükkânını en iyi ballarla doldurduğu halde gelen müşterilere bir türlü bal satamazmış.

I-Bilge de “Sen bal satıyorsun ama suratın sirke satıyor.” demiş.
K- Komşu esnafın ballarının kendisininkinden kötü olmasına rağmen müşterinin oradan aldığını da bilgeye belirtmiş.
S- Bir gün bilgenin birine durumu anlatarak en güzel balların kendisinde olduğu halde müşterilerin kendisinden bal almadığını söylemiş.
10.Soru (5 puan)
Yukarıda karışık olarak verilen cümlelerden anlamlı bir metin oluşturmak istediğimizde sıralama nasıl olur?
A) ASKI B) KISA
C) ASIK D) ASKI
11.Soru (5 puan)
“I”bölümündeki deyimin anlamı nedir?
A) Kızgın olmak B) Asık suratlı olmak
C) Hoşnut olmak D) Tuhaf davranmak

12.Soru (5 puan) Artı Puan
“S” bölümdeki” cümlenin anlam özelliği hangisidir?

A) Beğenme B) Yakınma C) Varsayım D) Öneri

13.Soru (5 puan)

Aşağıdaki fiilleri uygun kişilerle eşleştiriniz.5
a.yazacağım (…..) 3. çokluk (onlar)
b.gittik (…..) 2. teklik (sen)
c.gelmişsin (…..) 1. teklik (ben)
d.görmemelisiniz. (…..) 1. çokluk (biz)
e.sorsalar (…..) 2. çokluk (siz)
14.Soru (5 puan)

Çantasından defter çıkardı.Hemen tüm
Ödevimi yapayım,dedi.Annesi seslendi:
— Ne yapıyorsun Ahmet?Yemeğini ye!
Yukarıdaki cümlelerde zaman anlamı taşımayan fiiller hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) çıkardı – yapayım B) yapıyorsun – ye
C) yapayım – ye D) çıkardı – yapıyorsun
15.Soru (5 puan)
Bu sıralar çok çalışıyorsun.
Bu cümledeki fiilin “olumsuz, soru biçimi” aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) çalışıyor musun B) çalışmayacak mı

C) çalışmıyor musun D) çalışmadın mı
O yıl
16.Soru (5 puan)

Aşağıdaki cümlelerde noktalı bölümlerden hangisine
yukarıdaki söz grubu gelirse zaman kayması olur?

A) ……….. köye çok fazla yağmur yağmış.
B) Fatih, ………… birçok sefere çıkar.
C) ……… tüm aile birbiriyle kenetlendi.
D) ………. yaşanan acı olay bizi derinden etkiledi.

17.Soru (+5 puan)
Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?
A) Genç – Yaşlı B) Doktor – Hekim
C) Neden – Sebep D) Sözcük – Kelime

18.Soru (10 puan)

Yukarıdaki görselde ne anlatılmak istenmiştir? Düşüncelerinizi paylaşınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Selman COŞKAN
Türkçe Uzman Öğretmeni

İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir