Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

5.sınıf Türkçe 1.dönem 2.yazılısı 2015 2016

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI SORULARI

“ Kafa var
Görmemiş burnunun ucunu
Kafa var
Yük olmuş kendi ayaklarına
Kafa var
Aya ulaşmış, gözü güneşte.”
(1,2 ve 3. sorular yukarıdaki şiire göre cevaplanacaktır.)
1. Bu dizelerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A. Bütün insanlar birbirine benzer.
B. Kimi insanlar gelişmelerden habersiz yaşar.
C. Bazı insanlar için düşünmek boş iştir.
D. Bilimsel gelişmeler aklını kullanan insanların ürünüdür.
2. Şiirde geçen bir deyimi, kalıplaşmış şekliyle aşağıdaki boşluğa yazınız.
……………………………………………………………………………….
3. Şiirin sonuna, anlamı bozmayacak şekilde 2 dize daha yazınız.
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

4. Tatlı” sözcüğü, hangi tümcede “Kahve çok tatlı olmuş.” tümcesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A. Arkadaşın tatlı bir çocukmuş.
B. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C. Bu tatlı şeftaliden yemelisin.
D. Ona tatlı sözler söylemelisin.
5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ünlü düşmesi olur?
A. İlâç B. Kitap C. Oğul D. Çiçek
6. “Büyük” sözcüğü hangi sözcük öbeğinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A. Büyük olay B. Büyük tarla C. Büyük ev D. Büyük masa
7. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde ince ünlü yoktur?
A. Halamlar şu masada oturuyor.
B. Böyle söylediğini sanmam.
C. Biz yarın size geleceğiz.
D. Tekerleğin altında kaldı kedi.
8. “Çevremiz çöp yığınlarıyla dolu ama sorumluların kılı bile kıpırdamıyor.” tümcesinde altı çizili sözün tümceye
kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A. Öğrencilerden bazıları boşa güreşiyor.
B. Son günlerde bana yüz çevirdi.
C. Kimse bu çocuklarla başa çıkamıyor.
D. Bu olanlar onun umurunda bile değildi.
9. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun adıllarla doldurunuz.
Kendi-ben-bizim-onlar-biz-herkes-biz-ben-hepimiz-herkes

Hafta sonunda Niğde’ye gideceğiz. Annem, babam, ……………………, kardeşim ………………………….arabayla; dayım, yengem ve yeğenim ………………………… arabalarıyla yola çıkacağız. Babam yolu biliyor. O yüzden …………… önde, ……………… arkada yol alacağız. …………………. bir gün önceden hazırlıklarını yaptı. …………………… yolda yemek için börek yaptık, yengem de dolma sarmış.
Yolculuk öncesinde …………………….. çok heyecanlı. En çok da ………………… heyecanlıyım. Niğde’yi………………………. çok merak ediyoruz.

10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde uyarı, öğüt söz konusu değildir?
A. Zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz.
B. Sigara içmek sağlığa zararlıdır.
C. Trafik kurallarına uymak bizi tehlikelerden korur.
D. Onunla görüşmemiz iyi oldu.
11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
A. Sevgisiz B. Köylüler C. Okuyorsun D. Evimizde
12. “İtle yatan bitle kalkar.” atasözüne anlamca en yakın atasözü hangisidir?
A. Emeksiz yemek olmaz. B. Bal bal demekle ağız ballanmaz.
C. Kurt dumanlı havayı sever. D. Üzüm üzüme baka baka kararır.
13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin bir başka gerçek anlamı yoktur?
A. Bu yaz bize gelecekler.
B. Gemi sol tarafa yattı.
C. Hemen şu odunları kır.
D. Manavdan biraz dut almış.
14. Bengü beşlik belediye besleme bereket
1 2 3 4 5
Yukarıdaki sözcüklerin sözlükteki sıralanışı nasıldır?
A. 5-3-2-4-1 B. 3-4-2-1-5 C. 5-1-3-2-4 D. 3-1-5-4-2
15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yapım eki almış sözcük vardır?
A. Hemen buraya gelsin. B. Evde hiç mum kalmamış.
C. O demliği yerine koyun. D. Kimse sana yalan söylemedi.
16. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sert ünsüz yoktur?
A. Kazak B. Sineklik C. Geveze D. Pastacı
17. Aşağıdaki sözcükleri gerçek ve mecaz anlamları ile birer tümcede kullanın.
acı:…………………………………………………………………………………………………………………………………………(gerçek)
acı:…………………………………………………………………………………………………………………………………………(mecaz)
derin:…………………………………………………………………………………………………………………………………….(gerçek)
derin:…………………………………………………………………………………………………………………………………….(mecaz)
18. “Gözüm hiç tutmadı bu adamı” cümlesinde geçen deyimin anlamı hangisidir?
A. Birini korkutup yıldırmak B. Sürekli konuşuyor olmak
C. Birine güvenmemek ya da bir şeyi beğenmemek D. Her yerde ondan söz etmek
19. “Misafir………….değil,………………yer” boş yerlere hangi sözcükler gerilirse atasözü oluşur?
A. çok-az B. umduğunu-bulduğunu C. getirdiğini-istediğini D. her gün-arada bir
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A. Evin işi bitince pencere önüne oturuyordu. B. Gece-gündüz oğlunun geleceği günü düşünüyordu.
C. Kapının önünde yaşlı bir dilenciye para verdi. D. Sizi arayıp bilgi veremedim;çünkü telefonumu kaybetmiştim.
21. “Görmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “Bir ara annesi onu gördü ve yanına gitti” cümlesindekinden farklı
anlamda kullanılmıştır?
A. Arka sırada kopya çeken öğrenciyi gördüm. B. Dün onu sokakta gördüm, geziyormuş.
C. Atatürk, ileriyi gördüğü için cumhuriyeti gençliğe emanet etti. D. Ben seni görmedim, nerede duruyordun?
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A. Konu dışına çıkmadan konuşuyor. B. Çok hasta olduğumuz yüzünden geldik.
C. Sıra arkadaşıyla çıktı okuldan. D. Her gün şiir kitabı alıyordu.
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-de, -da” nın yazımı yanlıştır?
A. İmza gününde onunla tanıştım. B. Evde de hiçbir şey kalmamış.
C. Tatil de İzmir’e gideceğiz. D. Mersin’de çok güzel günlerimiz geçti.
24. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “-den” hal eki almış sözcük vardır?
A. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. B. Sakla samanı, gelir zamanı.
C. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. D. Derdini söylemeyen derman bulamaz.
25. Aşağıdakilerden hangisi atasözlerinin özelliklerinden değildir.
A. Atasözleri, öğüt verici ve yol göstericidir.
B. Atasözlerinin söyleyeni bellidir.
C. Atasözlerinin çoğu mecaz anlamlıdır.
D. Atasözleri, gözlem ve deneyimlerden doğarlar.
NOT: Her soru 4 puan; süre 40 dakikadır. Başarılar

İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir