Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

Aday Öğretmenlik Sınavı Konu Dağılımı

Milli Eğitim Bakanlığı yeni çıkardığı atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile birçok değişikliklere imza atmıştı. Yeni sistem ile birlikte birçok yeni atanan öğretmenimiz, bir yıl içinde 3 performans değerlendirmesi ile karşılaşacak, bunları geçmesi halinde ise aday öğretmenlik sınavına girmeye hak kazanacak. Bu sınavda ise 60 puanını geçerse asil öğretmen olarak ataması yapılacaktı.

Bu değişiklik ile birlikte ilk kez bu sınava giren 2014 Eylül ataması öğretmenlerimizin çoğu sınavı başarı ile geçmiş görünüyor. Bu sınav ile birlikte asil öğretmenliğe geçen öğretmenlerimiz daha rahat bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerine odaklanabiliyor.

Aday öğretmenlik sınavında konu dağılımı ise şöyle:

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%20),
  b) Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30),
  1) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
  2) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
  3) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,
  4) Görevin gerektirdiği diğer mevzuat.
  c) Öğretmenlik uygulamaları (%50).
  1) Eğitim öğretimin planlanması,
  2) Öğrenme ortamları,
  3) Sınıf yönetimi,
  4) Öğretim yöntem ve teknikleri,
  5) Ölçme ve değerlendirme.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir