Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

Öğretmenlerin İl İçinde Aile Birliği Sağlanacak!

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı’nın yaptığı açıklama kapsamında valiliklerin öğretmenlerin il içinde aile birliğinin ivedilikle sağlanması istendi. Yapılan açıklama şu şekilde :

T.C.

MiLLİ EĞiTiM BAKANLIĞI

İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğü

Say1 : 28892082-10.07 -E.9729512

Konu : Aile Birliğinin Sağlanması

01.10.2015

DAĞITIM YERLERiNE

Bilindiği üzere Anayasanın “Ailenin  korunması”  başlıklı  41 ‘inci  maddesinde;  “… Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır…” hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda, görev yaptıkları yerler bakımından coğrafi durum, ulaşım şartları ve benzeri nedenlerle aile birliği sağlanamayan öğretmenlerin, norm kadro kapsamında il içinde öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirmelerinin yapılması yoluyla, bu yöndeki mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda azami özenin gösterilmesini rica ederim.

Nabi AVCI Bakan

Resmi Yazı :

 

iliciesdurumu

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir