Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

5.sınıf İngilizce 1.dönem 2.yazılısı 2015-2016

1. Aşağıdaki boş zaman etkinliklerini (leisure time activities) İngilizce adlarıyla eşleştirin. (15*3 : 45 p )
a) swinging b) swimming c) playing marbles d) playing football e) watching TV f) chinese whisper g) skipping a rope h) playing chess i) taking a photo j) blind man’s buff k) reading a book l) doing a puzzle m) drawing picture n) listening to music o) riding a bicycle

…………………………. ………………………. ………………………. …………………….…… ……………………………………
…..…………….…. ………..………..…. ……………..……………. ………..………….…..… ………………………………………

…………………..……….. ……………………… ………………….… …………………….… …. ………….…………..
2. Aşağıdaki soruları gülen / ağlayan surata göre ‘yes, I do’ yada ‘no, I don’t’ ile cevapla. (5*2:10)
a) Do you like swimming? – ………………………………….…
b) Do you like playing chess? – ……………………………..…..
c) Do you like playing marble? -…………………………………..
d) Do you like reading a book? -……………………………………..
e) Do you like drawing a Picture? -…………………………………
3. Aşağıdaki kart bilgilerini kullanarak adını, yaşını, sevdiği/ sevmediği, yapabildiği yapamadığı ekinlik ve oyunları cümleye dökün. (12*3: 36)
FRIEND A FRIEND B
Name Bugs Bunny Tweety
Age 10 9
Like eating carrots singing
Dislike eating fish playing with cats
Ability running fast swinging
Inability playing chess swimming

Friend A: His name is ……………………. He is ………..years old. He likes…………………… He doesn’t like …………………… He can …………………….. He can’t ………………………………

Friend B: Her name is …………………. She is …………. years old. She likes …………………… She doesn’t like …………………… She can …………………… She can’t ………………………………
4. Aşağıdaki boşlukları ‘can’ ya da ‘ can’t ’ ile doldurun. (3*3: 9 p)
a) …………………………………………… (drive a car)
b) …………………………………………… ( swim )

c) ……………………………………………….(ride a bicycle)
BEGÜM ÖZTEKİN
Englİsh Teacher
GOOD LUCK!

İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir