Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

6.sınıf türkçe 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GEMİŞ KÖYÜ ORTAOKULU
TÜRKÇE DERSİ 6/A SINIFI I. DÖNEM 2. YAZILI YOKLAMA
YAŞAM VE UMUT
Güzel bir bahar günü iki kurbağa güle oynaya kırlarda gezerlerken, nasıl olduysa içi süt dolu bir kovaya düşmüşler. Kurbağalardan biri hemen paniğe kapılır ve “ Artık buradan kurtulmam olanaksız.” diye düşünerek kendini bembeyaz sütün içine bırakır. Zavallı kurbağacık çaresizce dibe doğru çöker ve boğulur. İkincisi ise “Belki kurtulurum. Ama sonuçta boğulsam da çırpınacağım, direneceğim.”der. Dediği gibi de yapar kurtulma umuduyla sürekli devinmeye, hareket etmeye başlar. Bu çabaları sonunda süt yağ bağlar. Umutsuzluğa kapılmayan kurbağa da oluşan yağ tabakalarından birinin üzerinde kalarak kurtulur.
Gördüğünüz gibi, birinci kurbağa umudunu yitirerek kendi sonunu hazırlar.
Belli ki hiçbir umut ışığı kalmazsa bazı insanlar da kendilerini ölümün ellerine teslim edebilirler. Böyleleri umutsuzluğun, karamsarlığın batağında boğulanlardır. Çünkü umutsuzluk hastalıkların en korkuncudur. Umudumuzu yitirirsek yaşama isteğimizi, direncimizi kısaca her şeyimizi yitiririz.

Not: İlk 3 soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.
1. Birinci kurbağa neden kendini bırakıyor? Sonuçta bu kurbağaya ne oluyor? (10 Puan)
Cevap: Birinci kurbağa umutsuzluğa kapıldığı için kendini bırakıyor ve sonuçta ölüyor.

2. İkinci kurbağa neyden hareket ediyor? Bu kurbağanın sonu ne oluyor? (10 Puan)
Cevap: İkinci kurbağa umutsuzluğa kapılmıyor ve kurtulmak için çabalamaya başlıyor. Bu çabaları sonucunda süt yağ bağlıyor. Böylelikle ikinci kurbağa kurtulmuş oluyor.

3. Parçanın bize vermek istediği öğüt nedir? Açıklayınız. (10 Puan)
Cevap: Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamalıyız. En çaresiz zamanlarımızda bile elimizden gelen mücadeleyi vermeliyiz.

4. Aşağıdaki kelimelerde hangi ses olayları yapılmıştır? (10 Puan)

Kelimeler Ünsüz Yumuşaması Ünsüz Benzeşmesi Ünlü Düşmesi
Hayatta X
Tabakta X
Ağacı X
Kabağı X
Burnu X

5. “gönül, alın, devir, göğüs, oğul”
Yukarıdaki kelimeleri, ünlü düşmesini de göstererek aşağıda boş bırakılan yerlere yazınız. (10 Puan)

“Annemi çok üzdüm, onun gönlünü almalıyım.” diye düşündü. Gidip annesinin elini öptü. Anne, oğlunu
görünce çok duygulandı; gözleri doldu. Elini öpen oğlunun alnını öptü, başını göğsüne yasladı.
“Büyüklere saygının devri geçmemiş, demek ki.” diye mırıldandı.

6.Aşağıdaki kelimelerin aldığı ekleri inceleyiniz. Bu eklerin kelimelere kazandırdığı anlamları düşünerek yapım eki mi
yoksa çekim eki mi olduklarını belirtiniz. (10 Puan)

Kelime Kelimenin Kökü Kelimenin Aldığı Ek Yapım Eki Çekim Eki
Çözüm Çöz- -üm X
Ispartalı Isparta -lı X
Çalışmış Çalış- -mış X
Anneler Anne -ler X
Gözcü Göz -cü X
7.Aşağıdaki kelimelerin türlerini kutucuklara işaretleyiniz. (10 puan)

Kelimeler Basit Kelimeler Türemiş Kelimeler Birleşik Kelimeler
Çanakkale X
Sözlük X
Defterler X
Tostçu X
Telefonum X

8. “Dost kara günde belli olur.” Sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız. (30 Puan)
GRUP DEĞERLENDİRME
Anlatım (konuyu anlama, örnekleme,…) 10
Plân (olayları sıralama, bütünlük,…) 5
Tertip (yazının düzgünlüğü,…) 5
İmla (dilde duruluk, uygun kelime seçimi,…) 5
Düşüncede özgünlük 5

İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir