Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

6.sınıf Türkçe 1.dönem 2.yazılısı 2015-2016

TÜRKÇE YAZILISI
2015-2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
************ ORTAOKULU 6/A SINIFI
TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SINAVI
ADI :
SOYADI :
NUMARASI :

SORU 1

Görmüş geçirmiş bir horoz
Tünemiş bir ağacın dalına.
Kurnaz tilki, sesini yumuşatarak, ona
Dedi ki: “Kardeşçiğim, artık dostuz;
Barış oldu hayvanlar arasında.
Müjde getirdim sana, in de bir öpüşelim;
Ama Allah aşkına, oyalanma;
Çünkü bilirisin ya, başımdan aşkım işlerim.”

Yukarıda parçaya göre tilki ile horozun artık dost olmasının sebebi nedir? (10 puan)
________________________________________
________________________________________
________________________________________

SORU 2

Osman bekliyor. En sonunda sabrı tükenip öksürü-yor. Osman dört dönüyor. Yerden bir çubuk alıp gürültüyle kırıyor. Yemek yiyenler oralı değil. Sonra Osman kırdığı çubukla tozlara daireler, çizgiler çizi-yor. Çubuğu olanca gücüyle toprağa sürtüyor. Çu-buğun toprağa sertçe sürtülmesinden çıkan sesler… Osman muradına eremiyor. Yemek yiyenler konuşup gülüşüyorlar. Osman sinirleniyor. Ha-bire çubuğu toprağa sürtüyor. Yaptığı çizgileri ayaklarıyla geri kapatıyor. Çubuğun ucu toprakta… Osman koşa koşa çubuğun etrafında dönüyor. Sonra yemek yi-yenleri unutup kendini salt oyununa kaptırıyor… Çi-ziyor, çiziyor, kapatıyor.

Yukarıdaki parçaya göre Osman niçin öksürüyor? (10 puan)
________________________________________
________________________________________
________________________________________

SORU 3

Dadaruh, ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çitin kapısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oy-nuyordum. Hasan evde hapsedilmişti. Annem gel-dikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe, “O yalancı” derdi babam. Hasan yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı an-neciğim benim iftira atabileceğime hiç ihtimal ver-miyordu. “Aptal Dadaruh, atlara ezdirmiş olmasın?” derdi.
Yukarıdaki parçaya göre Hasan niçin ağlamaya başlarmış? (10 puan)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
SORU 4

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimenin gerçek, mecaz veya terim anlamlı olup olmadığını ilgili ku-tucuğu işaretleyerek belirtin. (6 puan)

• Ceketinin düğmesini ilikleyip odaya girdi.

Gerçek anlam Mecaz Terim anlam

• Oynanan bu kötü oyunda mutlaka onun da parmağı vardır.

Gerçek anlam Mecaz Terim anlam

• Soğuk meyve suyunu içince bademcikleri he-men şişiverdi.

Gerçek anlam Mecaz Terim anlam

• Bugün notaları ve sol anahtarının işlevini öğren-dik

Gerçek anlam Mecaz Terim anlam

• Amcam öfkeden köpürmüş bir hâlde eve geldi.

Gerçek anlam Mecaz Terim anlam

• Arkadaşımın bu sivri sözleri beni gerçekten çok incitti.
Gerçek anlam Mecaz Terim anlam
SORU 5

“Silmek” kelimesi hangi cümlede “kirlenen yeri temiz-lemek” anlamında kullanılmamıştır? (3 puan)

A.

B.
C.

D.
SORU 6

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki-lerden hangisi getirilmelidir? (3 puan)

A. çünkü B. fakat
C. bu nedenle D. veya

SORU 7

Aşağıdaki kelimeleri dikkatlice inceleyiniz. Kelime-nin kökü, fiil kökü mü isim kökü mü yoksa ortak kök mü olduğunu X koyarak işaretleyiniz.
(9 puan)

İsim kökü Fiil kökü Ortak kök
Kız
Kalem
Sen
Bil
Git
Yol
Taraf
Piş
Yürü

SORU 8

Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını karşıları-na yazınız. (8 puan)

SORU 9

Aşağıdaki cümlelerde öznel olanlar için Ö, nesnel olanlar için N yazınız. (8 puan)

( ) Yazar, bu romanından sonra peş peşe altı oyun yazdı.
( ) Bu, sanatçının en son çıkan şiir kitabıdır.
( ) En güzel yıllarımı o köyde geçirdim.
( ) Şehirde yaşamak köyde yaşamaktan daha zordur.
( ) Romanda üç erkek bir kadın kahraman var.
( ) Dünya, Güneş’in etrafında döner.
( ) Her insanda beş duyu organı vardır.
( ) Okumak zevkli bir uğraştır.

SORU 10

Aşağıdaki kelimeler kökü çeşidi ve aldığı ek ile olu-şan türemiş kelimeyi örnekteki gibi belirtiniz. (18 puan)
• göz – lük  gözlük (isimden isim oluşmuş)
isim yapım eki isim
• sev – gi  sevgi (_______________________)

• garip – se  garipse (_________________)

• Türk – çe Türkçe (____________________)

• iyi – leş  iyileş (_________________________)

• dinle – t  dinlet (_____________________)

• yaz – lık  yazlık (______________________)

SORU 11

Aşağıdaki hikâyenin devamını getiriniz. (15 puan)

Vaktiyle ormanın birinde, canavar mı canavar bir aslan varmış. Çok kan döker, canını yakmadık tek bir hayvan bile bırakmazmış. O yaşadığı sürece, hiçbir hayvan rahat yüzü görmemiş. Bütün hayvan-lar ondan nefret eder, ölümünü beklermiş.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Toplam süreniz 1 ders saatidir ve sorular, toplam 100 puandır. Başarılar dilerim.

İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir