Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

Rapor Alan Öğretmenler Geri Ödeme Yapacak!

Yıl içerisinde 7 günden fazla rapor alan öğretmenler, önce bulundukları ilin Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek kaç gün rapor aldığının belgesini alıp defterdarlığa gidip yedi günden sonra aldığı her gün için 7 tl ödeme yapmak zorunda bırakıldı.

Rapor alan öğretmenin  ek dersinde ve maaşında kesinti olurken bu uygulamanın neden yapıldığına dair en ufak bir açıklama yapılmadı. Şimdi öğretmenler konu hakkında yapılacak açıklamayı bekliyorlar.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 152. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

“… bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar %25 eksik ödenir.”

Ancak; yüzde 25 rapor kesintisi şu durumlarda uygulanmamaktadır: (1) sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, (2) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ile (3) Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri…

PEKİ RAPOR KESİNTİSİ NASIL YAPILIR?

Madde metni, 1 takvim yılı içinde hastalık izinlerinin 7 günü aşması halinde, aşan süreye isabet eden zam ve tazminatın yüzde 25 eksik ödenmesini öngörmüştür. Yani o aya ait zam ve tazminatın tümü değil, sadece raporlu güne isabet eden zam ve tazminat yüzde 25 eksik ödenecektir.

Bir örnek verecek olursak; 10 gün hastalık izni kullanan bir memurda, 3 gün için, 3 güne air zam ve tazminat yüzde 25 eksik ödenecektir.

Bu örnek üzerinden gidecek olursak; memurun özel hizmet tazminat o ay 700,69 TL olsun.

Nisan ayı 30 çektiği için, bu miktar 30’a bölünür. Günlük 23, 36’dır.

27 Günlük 630,62 lira eder.

3 günlük %25 eksik ödeniyor. 70 liranın yüzde 25’i 52,55 liradır.

Yani toplam memura Nisan ayında 683,17 lira özel hizmet tazminatı ödenecektir.

Bu hesaplamanın aynı şekilde zam miktarı için de yapılması gerekmektedir.

Yani zammı örneğin 40,87 ile ise…

27 Günlük 36,78

3 günlük %25 eksik ödeniyor 3,07

Toplam 39,85 lira Nisan ayı için “Zam” ödenecektir.

Kaynak

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir