Veli ÖğretmeniYoutube Veli Öğretmeni Kanalını Takip Edin :=)

Sözleşmeli Öğretmenliğe DAVA!

Eğitim Sen tarafından tarafından yapılan açıklama,

3 Ağustos 2016 gün ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin sözlü sınava ilişkin hükümlerinin, norm fazlası olmaları durumunda sözleşmeli öğretmenlerinin sözleşmelerinin feshedilmesini kurala bağlayan hükmünün, kadrolu öğretmenlik için başvurduktan sonra aynı il ve yerde iki yıl daha göre yapmalarını, kabul etmedikleri takdirde dördüncü yılın sonunda sözleşmelerinin yenilenmemek üzere feshedilmesine ilişkin hükümlerinin, her yıl haklarında düzenlenecek performans değerlendirme formuna göre sözleşmelerin feshedilebilmesini kurala bağlayan hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtık. (Danıştay 2. Daire Esas No: 2016/3835)

Yönetmeliğin iptalini istediğimiz hükümler şunlardır.

– ‘Tanımlar’ başlıklı 4/1-g maddesinde yer alan “sözlü sınava çağrılıp başarılı olanlar arasından süreli olarak” ibaresinin,

– ‘Tanımlar’ başlıklı 4/1-ğ maddesinde yer alan “Sözlü sınav: Millî Eğitim Bakanlığınca sözleşmeli öğretmen adaylarına yönelik yapılan merkezi sınavı” ibaresinin,

– ‘Duyuru’ başlıklı 7/1 maddesinde yer alan “sözlü sınav, sınav sonuçlarını açıklanmasına yönelik süreler, itiraz süreleri” ibaresinin,

– ‘Sözlü sınav komisyonunun oluşumu’ başlıklı 9 uncu maddesinin,

– ‘Sözlü sınav komisyonunun görevleri’ başlıklı 10 uncu maddesinin,

– Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları’ başlıklı 11 inci maddesinin,

– ‘Sözlü sınav’ başlıklı 12 nci maddesinin,

– ‘Sözlü sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz’ başlıklı 13 üncü maddesinin,

– ‘Atama başvurusu ve tercihler’ başlıklı 14/1 maddesinde yer alan “Sözlü sınav sonrasında … atanmak üzere tercih hakkı kazananların … sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren” ibarelerinin,

– ‘Atama ve görev yerinin belirlenmesi’ başlıklı 15/1 maddesinde yer alan“Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan … sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre” ibarelerinin,

– ‘Atama ve görev yerinin belirlenmesi’ başlıklı 15/5 maddesinde yer alan“sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren” ibaresinin,

– ‘İhtiyaç fazlası sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirmeleri’ başlıklı 18/2 maddesinde yer alan“Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, görev yaptıkları il içinde ihtiyaç olmaması ya da öğretmenlerin bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri halinde sona erer.” ibaresinin,

– ‘Öğretmen kadrosuna atanma’ başlıklı 19/1 maddesinde yer alan“Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar,” ibaresinin,

– ‘Sözleşmenin feshi ve sona ermesi’ başlıklı 22/1-b maddesinde yer alan“Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliğine göre her yıl yapılacak performans değerlendirmesinde başarılı olamayanların,” ibaresinin,

– ‘Sözleşme süresi’ başlıklı 25/1 maddesinde yer alan “Bu süre dört yılı geçemez.” ibaresinin iptali istemiyle dava açtık.

Dava dilekçesini görmek için tıklayınız.

EĞİTİM SEN

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir